ZIM LÃI HƠN 4,2 TỶ USD TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Người đăng: TomNgày đăng: 2022-11-24

ZIM LÃI HƠN 4,2 TỶ USD TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, hãng tàu ZIM đã đạt tổng doanh thu là 10,37 tỷ USD, EBIT là 5,5 tỷ USD, EBITDA đã điều chỉnh là 6,57 tỷ USD và thu nhập ròng là 4,21 tỷ USD.

Theo chủ tịch và giám đốc điều hành của ZIM, bình thường hóa giá cước container đã bắt đầu. Ông lưu ý rằng kết quả quý ba và chín tháng đầu năm của công ty đã phản ánh "việc vận hành vượt trội và lợi nhuận tăng cao". Hãng vận tải container của Israel đã báo cáo lợi nhuận ròng 1,17 tỷ USD, EBITDA điều chỉnh 1,93 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động (EBIT) 1,54 tỷ USD trong quý ba của năm nay. Tất cả những con số này đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, các tàu của ZIM đã vận chuyển 842.000 TEU, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá cước trung bình trên mỗi TEU trong quý 3 đã tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021 lên 3.353 USD. Do đó, doanh thu của ZIM trong quý 3 là 3,23 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2022, hãng vận tải biển có trụ sở tại Haifa đã đạt tổng doanh thu là 10,37 tỷ USD, EBIT là 5,5 tỷ USD, EBITDA đã điều chỉnh là 6,57 tỷ USD và thu nhập ròng là 4,21 tỷ USD. Ngoài ra, ZIM đã chuyển hơn 2,55 triệu TEU từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022.

"Với việc tạo ra lượng tiền mặt đáng kể và phù hợp với ưu tiên trả lại vốn cho cổ đông, chúng tôi đã tuyên bố trong năm nay hơn 1,26 tỷ USD, tương đương 10,55 USD trên mỗi cổ phiếu, trả cổ tức dựa trên kết quả năm 2022, bao gồm cổ tức quý 3 khoảng 354 triệu USD, tương đương 2,95 USD trên mỗi cổ phiếu," Glickman nói. Lãnh đạo của ZIM lưu ý rằng công ty hiện dự báo EBITDA đã điều chỉnh năm 2022 là từ 7,4 tỷ USD đến 7,7 tỷ USD và EBIT đã điều chỉnh trong khoảng từ 6 tỷ USD đến 6,3 tỷ USD. Nguồn: Phaata.com (Theo ZIM | ContainerNews)