Theo qui định sắp xếp các container trên tàu sao cho thuận tiện trong việc xếp dỡ hàng lên xuống ở các cảng cũng như đảm bảo an toàn cho con tàu khi vận chuyển, Các chủ tàu và hãng tàu khi thiết kế tàu chở container thì việc quản lý và xác định vị trí của một container trên tàu phải dựa vào 3 số sau đây:

1/ Số khoang, gian (bay)

2/ Số hàng, dãy (row)

3/ Số tầng, lớp, bậc (tier)

Khoang hay gian (bay) được đánh số thứ tự bắt đầu từ mũi đến lái theo dãi số lẽ. Khoang nằm xa nhất phía trước mũi tàu sẽ mang số 01. Khoang tiếp theo là số 03, số 05, số 07…Các Khoang (bay) này mang số lẻ khi xếp container 20’. Và các Khoang (bay) xếp container 40’ sẽ mang số chẵn (02, 04, 06, 08…). Khoang 01 – 03 tương ứng với Khoang 02.

Hàng hay dãy (row) được đánh số thứ tự bắt đầu từ tâm trục dọc tàu sang phải hay trái. Các container nằm bên phải trục dọc mang số lẻ (01, 03, 05,...) tương tự, các container nằm bên trái, mang số chẵn (02, 04, 06,…)

Lớp (tier) đầu tiên được tính từ đáy hầm đối với container xếp trong hầm hàng. Đối với container xếp trên boong, lớp đầu tiên tính từ mặt boong chính. Người ta qui định container nằm sát đáy hầm mang số 02, các lớp container bên trên liền kề nó mang số 04, 06, 08, 10… container xếp trên mặt boong chính mang số 80, tiếp theo là 82, 84, 86, 88…

Ví dụ: Tìm vị trí container mang số 010582

Container nằm ở khoang 01 là khoang đầu tiên ở trước mũi tàu; 01 là số lẻ nên là loại Container 20’. Container nằm ở hàng thứ 5 tính từ tâm trục dọc tàu, về phía bên mạn phải. Và Container thuộc lớp thứ 2 tính từ mặt boong chính.

 

Gửi yêu cầu