Để thực hiện thủ tục hải quan hàng xuất khẩu, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị chứng từ tờ khai hải quan bao gồm: Booking note, Invoice, Packing list, giấy phép xuất khẩu, bill tàu (bill of lading)

Bước 2: Truyền tờ khai trên phần mềm Ecus5 và xem phân luồng tờ khai. Sau khi truyền tờ khai xong, bạn cần đính kèm Invoice lên phần mềm Ecus5 ở phần quản lý tờ khai

Bước 3: Chuẩn bị chứng từ đi mở tờ khai hải quan, tuỳ tờ khai được phân luồng gì mà bạn có thể chuẩn bị hồ sơ phù hợp để mở tờ khai.

Lưu ý khi in chứng từ: Đối với luồng xanh, in mã vạch và tờ khai không cần chữ ký và con dấu của doanh nghiệp. Với luồng vàng và đỉ, tờ khai không cần dấu doanh nghiệp, invoice, packing list mà chỉ cần in bản có ký chữ ký số.

Bước 4: Ra cảng hay ICD hay Sân bay hoàn thành các thủ tục cần thiết

Với luồng xanh: Bạn chỉ cần trình mã vạch và tờ khai thông quan cho bộ phận kho hàng xuất, bộ phận vào sổ tàu hoặc hải quan giám sát để đối chiếu tờ khai.

Với luồng vàng: Trình tờ khai và invoice cho hải quan đăng ký tại quầy đăng ký tờ khai. Hải quan quyết định thông quan tờ khai, khi đó bạn sẽ in được tờ mã vạch.

Với luồng đỏ: Bạn trình bày hồ sơ cho hải quan đăng ký giống luồng vàng. Tuy vậy, thay vì kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thuế và ra quyết định thông quan, hải quan đăng ký sẽ chuyển hồ sơ đến bộ phận kiểm hoá. 

  • Những lỗi thường gặp khi làm thủ tục hải quan

    Để hạn chế tối đa những sai lầm không đáng có khi tiến hành làm các thủ tục trên, bạn cần chú ý tránh xa một số lỗi sau:

  • Nhiều người khi khai tờ khai hải quan trên phần mềm VNACCS thường khai sai tiêu chí. Bạn nên đọc kỹ để điền các thông tin cho chính xác, tránh sai sót
  • Áp sai mã số hàng hoá, đặc biệt là những người mới rất dễ gặp phải
  • Chứng từ có thông tin không khớp, lỗi hàng hoá, lỗi trên %
  • Hàng bị thất lạc, mất khi vận chuyển

Gửi yêu cầu