Incoterm 2020 - Các điều kiện thương mại quốc tế

Incoterms viết tắt của từ International commercial term là một bộ các quy tắc trong thương mại quốc tế. Incorterms quy định đến giá cả và trách nhiệm của các bên(bên bán và bên mua) trong hoạt động thương mại quốc tế.

Incoterms quy định các điều khoản về việc mua bán hàng hóa, trách nhiệm của các bên: giao hàng ở đâu, ai sẽ là người lo thủ tục hải quan, rủi ro và tổn thất trong quá trình vận chuyển, ai sẽ là người mua bảo hiểm hàng hóa….

INCOTERM 2020

EXW (Ex –works: giao hàng tại xưởng)

FCA (Free carrier: giao cho người vận chuyển)

FAS (Free alongside ship: miễn trách nhiệm giao dọc mạng tàu)

FOB (Free on board: miễn trách nhiệm trên boong tàu)

CFR (Cost and Freight: chi phí và cước tàu)

CIF (Cost insurance freight: giao hàng tại cảng dỡ hàng)

CPT(Cost paid to: cước phí trả tới)

CIP (Carrier & insurance paid to: cước phí và bảo hiểm trả tới)

DAP (Delivered at place: giao hàng tại một nơi theo yêu cầu của người mua)

DDP (Delivered duty paid: Giao hàng đã trả thuế)

 

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu