Khi các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn xuất nhập khẩu hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, nhưng họ chưa có kinh nghiệm, không có giấy phép hoặc không tự mình đứng ra làm các giấy tờ xuất nhập khẩu thì chúng tôi sẽ đại diện Quí khách hàng làm tất cả các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa bằng cách ủy thác.

Cần giá vận chuyển quốc tế từ các cảng khác vui lòng liên hệ nhân viên chúng tôi.

Gửi yêu cầu