Đường biển bao gồm vận tải hàng lẻ (LCL), hàng nguyên container (FCL), hàng quá khổ quá tải (OOG), hàng dự án (Project Cargo),… Một số tuyến thế mạnh của chúng tôi là Mỹ, châu Âu, châu Á, Trung Đông.

https://cuocvanchuyen.vn/upload/images/fcl-inside.png

Cần giá vận chuyển quốc tế từ các cảng khác vui lòng liên hệ nhân viên chúng tôi.

 

Gửi yêu cầu